ดอกไม้ริมทาง


สุภาษิต

ดอกไม้ริมทาง

ความหมาย

ผู้หญิงที่ใจง่าย ทำให้ไม่มีความสำคัญกับใคร

ตัวอย่าง

อารยาสอนลูกสาวเสมอว่าอย่าทำตัวเหมือนดอกไม้ริมทาง ต้องทำตัวให้ตนเองมีคุณค่า

หญิงสาวคนหนึ่งชอบทำตัวเป็นดอกไม้ริมทาง เพื่อนผู้ชายชวนไปเที่ยวก็ไปด้วยกันตลอด ไม่เคยปฏิเสธ