ซื้อง่ายขายคล่อง


สุภาษิต

ซื้อง่ายขายคล่อง

ความหมาย

การประกอบธุรกิจได้ผลดี เจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่าง

การขายของหน้าร้านในปัจจุบัน จะหวังให้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนสมัยก่อน ค่อนข้างยากเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อลดลง

ด้วยสถานณ์การโควิด ทำให้การค้าขายผ่านทางออนไลน์ซื้อง่ายขายคล่องขึ้น