ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ


สุภาษิต

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ความหมาย

การซื้อของที่ไม่คำนึงถึงช่วงเวลา ทำให้ได้ราคาที่แพงหรือการทำอะไรไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

ตัวอย่าง

การซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงหน้าหนาว ก็เหมือนกับการซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษเพราะจะทำให้ต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าในช่วงปกติ

อาม่ารู้ว่าตรุษจีนนี้จะต้องซื้อทองแจกลูกหลาน จึงซื้อเก็บไว้ล่วงหน้า โดยไม่หวังซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ เพราะรู้ว่าช่วงตรุษจีนราคาทองจะพุ่งสูงขึ้น