งูกินหาง


สุภาษิต

งูกินหาง

ความหมาย

เกึ่ยวโยงกันเป็นทอด ๆ

ตัวอย่าง

ลูกน้องคนหนึ่งทำงานผิดพลาด เมื่อหัวหน้าถามก็โยนความผิดไปให้อีกคนพอไปถามอีกคนก็บอกว่าเป็นความผิดของคนอื่น โยนกันไปเป็นทอด ๆ ไม่สิ้นสุดราวกับงูกินหาง

ปัญหาการคอรัปชันในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก ซึ่งยากที่จะแก้ไข เหมือนงูกินหางเพราะความโลภในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ