งมเข็มในมหาสมุทร


สุภาษิต

งมเข็มในมหาสมุทร

ความหมาย

การหาสิ่งของเล็ก ๆ ในที่กว้าง การกระทำอะไรที่สำเร็จได้ค่อนข้างยาก

ตัวอย่าง

ในช่วงรับปริญญา ผู้ปกครองวนรถหาที่จอดในมหาวิทยาลัย กว่าจะหาที่จอดได้ยากเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร

หากนักศึกษาเตรียมตัวอ่านหนังสือมาก่อนเข้าห้องสอบ ก็จะทำข้อสอบได้เพราะมันไม่ได้ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร