ขิงก็รา ข่าก็แรง


สุภาษิต

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ความหมาย

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่อกัน ไม่มีใครยอมใคร อารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน

ตัวอย่าง

เด็กสองพี่น้องคู่หนึ่งมีลักษณะขิงก็รา ข่าก็แรง คนน้องก็ไม่ยอมพี่ ส่วนคนพี่ก็ไม่ยอมน้อง

แม่ค้าเขียงหมูทะเลาะกันกับแม่ค้าปลาในตลาดเป็นประจำ โดยแม่ค้าแถวนั้นก็ทราบกันดีว่า ขิงก็ราข่าก็แรง กันทั้งคู่ เพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ถูกกันอยู่แล้ว