ขวานผ่าซาก


สุภาษิต

ขวานผ่าซาก

ความหมาย

การพูดโผงผาง พูดตรงไปตรงมาแบบไม่เกรงใจใคร ไม่สนใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไร

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันเวลาติวข้อสอบให้ฉัน เขาชอบพูดเหมือนขวานผ่าซากทำให้ฉันเข้าใจว่าเขาไม่อยากจะติวให้ฉัน

สมยศเป็นคนดีมีน้ำใจ แต่คนอื่น ๆ ชอบมองว่าเขาร้ายเพราะเขาเป็นคนที่ชอบพูดตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก