กิ้งก่าได้ทอง


สุภาษิต

กิ้งก่าได้ทอง

ความหมาย

คนที่หลงลาภยศแล้วทะนงตนลืมกำพืดหรือฐานะเดิมของตนเอง

ตัวอย่าง

จากที่มานะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดา ๆพอได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารก็ทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทองไปเสียแล้ว

มาลีมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิม แต่เขาก็ไม่ลืมกำพืดตัวเอง ไม่ทำตัวเหมือนกิ่งก่าได้ทอง