กินน้ำใต้ศอก


สุภาษิต

กินน้ำใต้ศอก

ความหมาย

ภาวะจำยอมตกเป็นรองของผู้อื่น

ตัวอย่าง

ผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีพอ ไม่คิดที่จะไปเป็นเมียน้อยใครเพราะหากไปเป็นเมียน้อยเขาก็จะต้องตกอยู่ในภาวะกินน้ำใต้ศอกอยู่ตลอด

มะลิยอมทนกินน้ำใต้ศอก เพื่อให้ตัวเองได้มีเงินมาเลี้ยงครอบครัว เพราะครอบครัวเธอลำบาก