รถตัดหญ้า IOT จากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงภพ ดุลย์จันทร์, ปัทมพร ปัญญาสมบัติ, ธนกฤต ปิยะดารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณ์ กูรมะสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถตัดหญ้า IOT จากพลังงานแสงอาทิตย์ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าเครี่องตัดหญ้าแบบปกติทั่วไปและไม่สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากพลังงานที่นำมาใช้คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) จากการออกแบบคณะผู้จัดทำได้นำตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ Solar Cell มาใช้งาน โดยต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน คณะผู้จัดทำจะนำระบบ IOT (Internet of Thing) มาใช้ในการสร้างรถตัดหญ้า จากการออกแบบของรถตัดหญ้านั้นสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมตบังคับและสามารถควบคุมการตัดหญ้าในแนวแกน y เพื่อสามารถเลือกตัดหญ้าได้ตามชนิดเครื่องตัดหญ้านี้ถือเป็นเครื่องผ่อนแรงคน ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตามเครื่องตลอดเวลาสามารถควบคุมได้จากระยะไกล โครงสร้างของรถตัดหญ้านี้มีความทนทานต่อพื้นดิน ใบมีดที่คาดการจะนำมาใช้คือใบมีดวงเดือนและใบมีดทรงตรงจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตัด เพราะเหตุนี้จึงได้เพิ่มระบบกันใบมีดกระทบโคนต้น ก้อนหิน คอนกรีต หรือสิ่งกีดขวางทางหญ้า เพื่อไม่ให้เครื่องทำงานผิดปกติและไม่ลดประสิทธิภาพของใบมีด