เครื่องคัดแยกผลมังคุด Version.2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัตถพร อุดมศิลาชัย, ดารณี มโนรักษ์, เจษฎา คนสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจวรรณ สังวัง, ศรัณย์ ทิพย์แปง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มังคุด เป็นราชินีแห่งผลไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติที่หอมหวาน จึงทำให้เป็นที่ต้องการในหลายๆประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละมากกว่า 4,781 ล้านบาท* มังคุดที่ถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีทั้งในรูปของผลสดและมังคุดแปรรูปในปัจจุบันการคัดเลือกมังคุดนั้นสามารถคัดแยกแบบอัตโนมัติในเรื่องของขนาดผลเท่านั้น ความอ่อน-แก่ของผลมังคุดนั้นยังใช้แรงงานคนในการคัดแยกซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง เกษตรกรจึงไม่นิยมคัดแยกผลมังคุดที่มีระยะเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันแต่จะใช้วิธีคละซึ่งจะขายได้ในราคาที่ต่ำมาก ในจังหวัดจันทบุรี ระยะของผลมังคุดที่จำหน่ายได้ราคาต่ำสุดคือ 0 และ 6 และผลมังคุดในระยะที่ 1-5 จะมีราคาสูงกว่า 60-70%

ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีราคาถูกและสามารถหาซื้อได้ง่าย อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino มาสร้างอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่สามารถคัดแยกผลมังคุดที่มีความอ่อน-แก่ของผลแตกต่างกันโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับสี ในการคัดแยกสี ซึ่งสีเป็นลักษณะที่บ่งบอกความอ่อน –แก่ของผลมังคุด การทำงานของเซนเซอร์จะใช้ระบบเทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) และประมวลผลทำการคัดแยกด้วยสมองกลฝังตัว เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรชาวสวนมังคุด จากการสร้างเครื่องคัดแยกผลมังคุด V.1 แล้วได้ทำการทดลองเครื่องคัดแยกผลมังคุดพบว่า การคัดแยกมังคุดโดยใช้ระบบสายพานลำเลียง ทำให้การคัดแยกสีผิดพลาด อีกทั้งใช้พื้นที่ในจัดวางเครื่องคัดแยกผลมังคุดมากจึงทำให้ไม่เหมาะในการทำงาน และยังมีปัญหาในการทำงานของเครื่องคัดแยกผลมังคุด จึงมีแนวคิดในการพัฒนามาเป็นเครื่องคัดแยกผลมังคุด v.2 การทำงานจะไม่แตกต่างจากเครื่องคัดแยกผลมังคุดเครื่องแรก แต่โครงสร้างการออกแบบเครื่องแตกต่างไปจากเดิม โดยไม่ใช้สายพานในการลำเลียงมังคุด แต่ยังสามารถแยกได้ โดยใช้การไหลของมังคุดแทนการ ใช้สายพานลำเลียง และปรับเปลี่ยนเซนเซอร์ตรวจจับสี เพิ่มเซนเซอร์ Load cell ในการตรวจวัดน้ำหนักปริมาณของมังคุดที่คัดแยกได้ และแสดงผลผ่านจอModule LCD