การศึกษาระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ผ่านการจำลองในระบบเสมือนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนิส ยูโซ๊ะ, อาฮมัด วาเลาะ, อามีน สาและอาแร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดือรอแม บองอปาเน๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

VR (virtue reality) คือทัศนียภาพรอบทิศทางที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ จำลองและถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ดั่งอยู่ในโลกเสมือนจริง การรับชมความเป็นจริงเสมือนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วจะมีฮาร์ดแวร์ที่ป้อนตรงต่อประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นที่เรียกว่า "จอแสดงผลแบบสวมศีรษะ" (Head-Mounted Display, HMD) ให้ตาทั้งสองได้เห็นภาพเป็นสามมิติจากจอภาพขนาดเล็กที่ให้ภาพ พวกเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ พวกเราจึงอยากนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงได้มาซึ่งโครงการนี้การศึกษาระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ผ่านการจำลองในระบบเสมือนจริงที่จะนำความรู้เกี่ยวกับระบบบอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์มาสร้างเป็นสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อตอบโจทย์นักศึกษารุ่นใหม่ในยุคไทยเเลนด์ 4.0