ระบบแนะนำมังงะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติเดช ธัชศฤงคารสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภพณิพิฐ สิงห์ปรุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมังงะในรสนิยมที่ตนเองชอบก็หาได้ยาก ถึงแม้การ์ตูนจะมีอยู่จำนวนมากหากผู้อ่านนั้นสามรถเลือกมังงะที่ต้องการที่จะอ่านด้วยความเร็วและความตรงกับแนวที่ชอบมากขึ้น ก็จะทำให้เวลาว่างหรือเวลาพักนั้นไม่เสียเวลาไปกับกับการเลือกอ่านและยังสามรถได้อ่านมังงะเป็นเวลานานขึ้นหรือทำอย่างอื่นได้ และความตรงแนวของมังงะที่เราหาในแท็กเพื่อเลือกประเภทมังงะก็ไม่แม่นยำนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบแนะนำมังงะขึ้นมาเพื่อช่วยลดเวลาและเพื่อทำระบบแนะนำมังงะโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้วิจัยต้องการนำเรื่องย่อของผู้แต่งหนังสือการ์ตูนมาใช้ช่วยแนะนำระบบแนะนำมังงะเนื่องจากเป็นส่วนที่สรุปเนื้อเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นส่วนที่ได้รับความนิยมในการพิจารณาเลือกอ่านน้อยโดยเฉพาะกับเว็บไซต์ออนไลน์