ระบบเปิด-ปิดสเเลนกรองเเสงอัตโนมัติ เพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนผักสลัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรีน เจ๊ะมะหมัด, นิสรีน แวยะ, ฟาอีฟ เจ๊ะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัยซอล เปาะแต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบทบาทของผักสลัดมีความสำคัญมากขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากคนไทยหลายคนเริ่มหันมาสนใจการรักษาสุขภาพมากขึ้น หลายคนจึงเลือกรับประทานผักสลัดเพิ่มมากขึ้นและในอนาคตก็ยังคงมีแนวโน้มการเพิ่มปริมาณการรับประทานผักสลัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี แต่เนื่องด้วยผักสลัดหลายชนิดเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิเย็น เช่น ในประเทศแทบยุโรป เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรทำให้มีสภาพอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิของภาคใต้ในประเทศไทยอยู่โดยประมาณช่วง 29-32 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ในแต่ละปียังมีการเกิดของลมมรสุมทำให้อากาศแปรปรวนมีฝนตกตลอดทั้งวันอีกเช่นกัน จึงสร้างปัญหาให้กับเกษรตกรที่ปลูกผักสลัดอย่างมาก

เพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาของเกษรตกรประหยัดเวลาในการเปิด-ปิดแสลน หรือลดปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในผักสลัด เช่น การไหม้บริเวณปลายใบ(Tip burn) อาการสีของก้านใบผิดเพี้ยน(Rib dislocation) และการเกิดผักสลบ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดการพัฒนาโครงงานในครั้งนี้ โดยอาศัยการทำงานของมอเตอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิดแสลน ทั้งนี้ยังอาศัยระบบ IoT ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบอัตโมมัติอีกเช่นกัน

กล่าวโดยสรุปแล้วโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการลดปัญหาแก่เกษรตกรและปัญหาโรคความผิดปกติในผักสลัด ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติร่วมกับระบบ IoT อาศัยเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอุณหภูมิตามคงที่ที่ตั้งไว้ เก็บสถิติการทำงานของระบบอัตโนมัติ และสถิติปัญหาในการเกิดโรคกับผักสลัด นำมาเปรียบเทียบข้อสรุประหว่างการใช้ระบบอัตโนมัติและไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ