เรดี้ คูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญธิชา ไตรศรี, พัฒน์นรี สังข์เงิน, พรนัชชา โพธิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิระ การิสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถิติอุณหภูมิของประเทศไทยในปี 2559 เราพบว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 39.4 องศา ซึ่งด้วยอุณหภูมิดังกล่าวจัดอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจึงส่งผลให้ประชาชนต้องการหาวิธีคลายร้อน ซึ่งการดื่มน้ำเย็นๆเป็นทางเลือกที่ดีทำให้ทุกคนย่อมต้องการที่จะดื่มน้ำเย็นๆเพื่อดับความร้อนแต่การทำให้น้ำเย็นโดยการนำไปแช่ตู้เย็นนั้นก็ใช้เวลานานและยังเปลืองพลังงานเพื่อใช้ในการแช่เย็นอีกด้วยหรือเลือกที่จะใช้น้ำแข็งในการทำให้น้ำดื่มของเราเย็นขึ้นนั้นทั้งนี้เราไม่อาจทราบว่าน้ำแข็งที่ใช้นั้นปนเปื้อนหรือไม่แล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราหรือไม่

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้เลือกทำโครงงานเรื่อง Ready Cool โดยที่เราจะใช้ปฏิกิริยาดูดความร้อนของเกลือมาทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลงแล้วไม่ต้องนำไปแช่เย็นให้เสียเวลา เพื่อให้ทราบว่าเกลือเวลาที่ละลายน้ำจะเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนขึ้นทำให้น้ำดื่มของเราเย็นขึ้นหรือไม่