แผ่นปิดแผลจากสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิยดา สุ่ยหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสกสรร มะเดื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านไผ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนนิยมปลูกกล้วยน้ำว้าเนื่องจากปลูกง่ายและทนต่อสภาพอากาศ แต่เนื่องด้วยผู้คนให้ความสนใจเฉพาะเนื้อของกล้วย จึงส่งผลให้มีปริมาณเปลือกกล้วยมากไม่สามารถจัดการได้ จากกการวิจัยพบว่าเปลือกของกล้วยน้ำว้ามีเซลลูโลสซึ่งสามาถพัฒนาเป็นแผ่นไฮโดรเจล และสารแทนนินที่มีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งเชื้อstaphylococcus aureusซึ่งหากเชื้อชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลอาจก่อให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อในอวัยวะภายในของสัตว์และมนุษย์ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่างจึงนำมาพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นการเพิ่มวัสดุทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเพิ่มมูลค่าของเปลือกกล้วยอีกด้วย