การผลิตอุปกรณ์ป้องกันเครื่องแมกเนติกจากมดในเครื่องปรับอากาศโดยพลาสติกพอลิโพรไพลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาพัชร์ นบนอบ, พณิชา อินทรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศเมื่อมีอุณภูมิสูงเพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่

ในอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งภายในจะมีส่วนประกอบต่างๆโดยจะมีเครื่องแมกเนติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าแต่หากมีปัจจัยรบกวนหรือขวางทางกระแสไฟฟ้าระหว่างผิวสัมผัสของคอนแทคเพียงเล็กน้อยจะทำให้เครื่องแมกเนติกหยุดการทำงาน โดยหนึ่งในปัจจัยนั้น คือ มด ซึ่งส่วนมากมดจะหาที่ทำรังในลักษณะที่มีอุณหภูมิอุ่น มีซอกเล็ก ๆ สำหรับหลบซ่อน ป้องกันตัวเองทำให้มดบางส่วนเข้ามาหาที่อยู่อาศัยในบริเวณครัวเรือนโดยจะเข้าไปอยู่ตามซอกหรือช่องเล็กๆเช่นรอยต่อระหว่างกำแพง พื้น เพดาน และที่สำคัญคือในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นคือเครื่องแมกเนติกในเครืองปรับอากาศที่มีลักษณะตรงตามที่มดต้องการทำให้เกิดปัญหาในการทำงานตามมา คณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาจึงออกแบบผลิตอุปกรณ์ป้องกันแมกเนติกจากมดในเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ พลาสติก Polypropylene (PP) เนื่องจากเป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่เบาที่สุด มีสมบัติเชิงกลดีมาก เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เพราะทนอุณหภูมิได้สูง เหมาะแก่การนำมาทำวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นวัสดุในการจัดทำและออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเข้ามาของมดและไม่รบกวนการทำงานของเครื่องแมกเนติก