แนวคิดใหม่ในการออกแบบยาเปบไทด์สำหรับรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าจากลำดับกรดอะมิโนที่กำหนดความจำเพาะของแอนติบอดี้ต่อแอนติเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรดนย์ แซ่จึง, วาราดา จงจิระวงศา, ชัยดิฐ ลิ่มกาญจนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปีติ ธุวจิตต์, เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญที่พบได้ในปัจจุบัน จากข้อมูลทางสถิติพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทที่สำคัญมาก ซึ่งมีการรักษาโรคมะเร็งหลายวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากความจำเพาะของการจับระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจน การรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งทราสทูซูแมบเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโมโนโคลนอลแอนติบอดี และเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งที่มีตัวรับเป็น HER2 อย่างไรก็ตาม การผลิตยาดังกล่าวนั้นมีความซับซ้อนมากและทำได้ยาก นอกจากนี้ยังมีราคาที่แพงมาก ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีแนวคิดใหม่ในการออกแบบและผลิตยาเปปไทด์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนในวงการแพทย์ ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนทราสทูซูแมบสำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่มีตัวรับเป็น HER2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาถูก โดยอ้างอิงจากลำดับกรดอะมิโนบริเวณที่มีความจำเพาะในการจับกันระหว่าง ทราสทูซูแมบและตัวรับ HER2 ซึ่งหากพวกเราประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ยาเปปไทด์ตัวใหม่ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งนี้ จะเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์มากและส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอนาคตอย่างแน่นอน นอกเหนือจากนี้แนวคิดใหม่ของคณะผู้จัดทำโครงงานในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยข้อมูลลำดับกรดอะมิโนที่มีความจำเพาะในการจับกับตัวรับอื่น ๆ บนโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การพัฒนายารักษาโรคอื่น ๆ ได้อีกด้วย