คนสวนผู้พิทักษ์อนุรักษ์พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์ พงษ์แก้ว, ณัฏฐชัย ไทยกลาง, ธีรธร วิบูลย์ธนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธัญรัตน์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหา ปัจจุบันคนในเมืองเริ่มมีการหันมาสนใจในเรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดในการปลูกต้นไม้เช่น พื้นที่ในการปลูกมีจำกัดเพราะอาศัยอยู่ในเมืองซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในหอพัก ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์และไม่มีเวลาในการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก

ทีมผู้พัฒนาโครงการจึงศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาโครงการ"คนสวนผู้พิทักษ์อนุรักษ์พลังงาน(Energetic Gardener)" ที่มีความสามารถในการทำงานดังนี้

1.การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตแสงขึ้นเองในเวลาที่ไม่มีแสง เเละช่วยดูแลในเรื่องของแสงให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมโดยการใช้ม่านอัตโนมัติ

2.ช่วยรดน้ำต้นไม้บริเวณรากโดยใช้ระบบน้ำวนเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำ และมีการปล่อยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น

3.ช่วยเติมปุ๋ย พรวนดินด้วยระบบอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับสารอาหารของพืช

โครงการนี้จะได้รับการพัฒนาในรูปแบบของอุปกรณ์อัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ดังนี้

1.ประหยัดเวลาของผู้ใช้ในการดูแลต้นไม้

2.ต้นไม้ของผู้ใช้จะได้รับการดูแลให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

3.ลดความกังวลของผู้ใช้ในการดูแลต้นไม้ เช่น เวลาในการรดน้ำต้นไม้ เติมปุ๋ย พรวนดิน