การยับยั้งเชื้อราโรคกลากจากสารสกัดในสมุนไพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ดอกคำ, พิชญาภรณ์ สุตาจันทร์, ธัญรดา ยะคำป้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก อินต๊ะโมงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรคทางผิวหนังที่พบรองลงมาจากพวกผื่นคันทั่วไปที่มากับฤดูร้อน คือโรคกลาก โรคผิวหนังชนิดนี้เกิดจาก สภาพอากาสที่ร้อน-ชื้น ฯ ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคได้ ซึ่งกลากเกิดจากเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte จะเกิดตามบริเวณต่างๆของร่างกาย เช่น ศีรษะ ผิวหนังทั่วไป เท้า ขาหนีบ ใบหน้า-ลำคอ เล็บ ฯ และในแต่ละบริเวณที่เกิดขึ้นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่การรักษาการติดเชื้อกลาก แพทย์จะสั่งจ่ายยาตามอาการความรุนแรงของแต่ละตำแหน่งที่เกิดการติดเชื้อ ซึ่งแต่ละบริเวณจะมีระยะเวลาในการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตามเทคนิคการแพทย์ยายับยั้งเชื้อราที่มาจากการสกัดจากสมุนไพรยังมีผู้คนที่ทำและพัฒนาต่ออยู่น้อยมากทั้งที่การใช้สมุนไพรในการรักษาเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์

สารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อกลาก มีหลากหลายชนิด ซึ่งจะพบได้ในสมุนไพรที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อราเหมือนกัน

และชนิดสมุนไพรที่พบสารในการยับยั้งเชื้อราที่หาได้ทั่วไปคือ กระเทียม พลู ข่า ตะไคร้ กระชาย ซึ่งจะมีสมุนไพรบางชนิดที่พบสารตัวเดียวกันเช่น สาร eugenol จะพบอยู่ใน พลูและข่า ส่วนกระเทียม ตะไคร้และกระชาย จะมีชื่อตัวสารที่ช่วยยับยั้งแตกต่างกันออกไป เช่น กระเทียมพบสารที่มีชื่อว่า allicin ตะไคร้พบสารที่มีชื่อว่า citral และ myrcene

โดยเราจะทำการนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาทำการสกัดด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเอาสารที่อยู่ในตัวสมุนไพรแต่ละชนิดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รักษา บรรเทาอาการ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อกลาก