คูลดาวน์มายเฮ้าส์ มาร์ค 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ กิตกำธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในแต่ละวันบ้านของเราก็รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ เมื่อถึงช่วงเย็นของในแต่ละวันที่กลับเข้ามาที่บ้าน ก็จะรู้สึกร้อนอบอ้าวจึงได้นำมาสู่ โปรเจค Cool Down My House ที่มีไอเดียมาจากการท่ีเราไปล้างมือแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปสักพักจะรู้สึกว่ามือเราเย็นขึ้นเนื่องจากน้ำที่ติดอยู่กับมือเราได้มีการระเหยออกไป แล้วนำพาความร้อนจากมือของเราออกไปด้วย ทั้งที่อุณหภูมิของร่างกายคนเราสูงไม่ถึง 100 องศา ซึ่งเราจะใช้ติดตั้งตัว Cool Down My House เป็นผนังของตัวบ้านกั้นระหว่างภายในและภายนอกบ้านโดยหลักการของ Cool Down My House Mark I จะเป็นการเอาพลังงานความร้อนภายในบ้านที่แผ่นอลูมิเนียมได้รับมาไปทำให้โมเลกุลของน้ำที่อยู่ติดอยู่อีกด้านหนึ่งของแผ่นอลูมิเนียม(ซึ่งด้านนี้จะอยู่นอกบ้าน) มีพลังงานจลน์ภายในสูงเพิ่มขึ้น และมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทำให้ผิวหน้าของน้ำที่อยู่อีกด้านหนึ่งของแผ่นอลูมิเนียมเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สแล้วพาความร้อนออกจากแผ่นอลูมิเนียม จึงนำไปใช้ลดอุณหภูมิภายในบ้านของเรา และใน Cool Down My House Mark II จะมีการพัฒนาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยให้สูงเพิ่มขึ้นโดยจะมีการพัฒนาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยให้สูงเพิ่มขึ้นโดยจะใช้วัสดุ เช่น ผ้าบาง หรือ ดินเผาที่ผสมให้มีรูพรุนเพียงพอจะอุ้มน้ำได้มาติดเคลือบผิวของแผ่นอลูมิเนียมซึ่งเป็นตัวกลางการถ่ายเทพลังงานเพื่อให้มีน้ำที่อยู่บนผิวอลูมิเนี่ยมด้านนอกบ้านมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศก็จะเพิ่มการระเหยของน้ำสูงขึ้น รวมถึงจะเพิ่มอัตราการไหลของอากาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยให้สูงขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้แผ่นอลูมิเนียมมีอุณหภูมิลดลงจาก Mark I ลงไปอีก เพื่อที่จะทำความเย็นเพิ่มขึ้นรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Mark I รวมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เช่น น้ำ ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง Cool Down My House ยังประหยัดพลังงาน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย