ผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ ต่อการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวของวัตถุบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา เด่นจักร, พรศิริ วุฒิกานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญา ละงู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ ต่อการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวของวัตถุบางชนิด มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาขนาดและลักษณะของอนุภาคผงถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว ไม้ยางพารา และไม้ไผ่ 2) เพื่อศึกษาการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวของวัตถุบางชนิด 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ 3 ชนิด จากการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุ ที่วางไว้ในห้อง 4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ 3 ชนิด จากการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุ ที่ถูกแช่ในน้ำ และ 5) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ 3 ชนิด จากการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุ ที่ถูกแช่ในตู้เย็น ในช่วงระยะเวลา 30 วัน สังเกตและเปรียบเทียบคุณภาพการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงโดยการนับจุดลักษณะพิเศษของรอยลายนิ้วมือ 10 จุด และเพิ่มการใช้แอพพลิเคชั่นตรวจจับภาพเหมือนที่มีให้ดาวน์โหลดใช้ฟรี มาช่วยตรวจพิสูจน์การปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิววัตถุที่ผ่านการทดลองข้างต้น

โครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ได้ทำการต่อยอดจากโครงงานในครั้งก่อน ดังนี้

  1. ทำการศึกษาตัวแปรใหม่ เพิ่มขึ้น คือ

1.1 ศึกษาผงถ่านชนิดใหม่ คือ ผงถ่านที่ได้จากไม้ไผ่ตง

1.2 การนำวัตถุไปแช่ตู้เย็น

1.3 ใช้พื้นผิววัตถุ เพิ่มขึ้น คือ หนัง

1.4 ใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มขึ้น คือ จากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน

  1. มีการใช้แอพพลิเคชั่นตรวจจับภาพเหมือนที่มีให้ดาวน์โหลดใช้ฟรี มาช่วยตรวจพิสูจน์การปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้