เกมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัมปนาท สุนทรธรรม, ปัณณวัชญ์ ดำรงผล, พัชรพล พุกภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาที่ผู้สูงอายุไม่มีแรงจูงใจหรือไม่มีความสนุกในการออกกำลังกายรวมไปถึงท่าออกกำลังกาย

ต่างๆที่ผู้สูงอายุไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง. เราจึงได้คิดค้นโครงงาน Eldery healthy game ซึ่งเป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยี machine learning ในรูปแบบ image processing ในการตรวจจับท่าทางของผู้สูงอายุเวลาออกกำลังกาย โดยตัวเกมจะแบ่งเป็น learn mode (โหมดเรียนรู้) และ play mode (โหมดเล่น) โดยผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ท่าออกกำลังกายใน learn mode ผ่านการตรวจจับของ machine learning ได้อย่างถูกต้อง. เมื่อผู้สูงอายุเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าเล่นใน play mode ซึ่งเป็นเกมในการท้าทายผู้สูงอายุในการออกกำลังกายในท่าต่างๆที่จอมอนิเตอร์บอกเป็นชื่อหรือรูปภาพและมีการจับเวลา. ซึ่งจุดประสงค์ของโครงงานนี้คือการทำให้ผู้สูงอายุสนุกและมีสุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกายที่ถูกต้อง.