เฟรย่า นวัตกรรมกระดาษกันปลอมแปลงโดยพัฒนาและปรับปรุงด้วยวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อให้ได้คุณสมบัติการกันปลอมแปลงเทียบเท่าหรือสูงกว่าธนบัตรและสลากกินแบ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤฒิพงศ์ ศรีวิไลเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรานนท์ ธรรมโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นล้ำสมัยมากขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไป สิ่งต่างๆสามารถถูกผลิตหรือปลอมแปลงได้ง่ายและเหมือนต้นแบบแทบจะทุกประการ เช่น รองเท้า เครื่องไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดบนโลกที่สามารถทำเลียนแบบได้ไม่ยากนัก

แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดมาได้เนิ่นนานโดยไม่มีใครสามารถลอกเลียนให้เหมือนได้จนถึงทุกวันนี้ ทำได้เฉพาะเหล่าบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะด้วยนั้นก็คือกระดาษกันปลอม ที่นำมาใช้ผลิตในธนบัตร สลากกินแบ่ง พาสปอร์ต โฉนด สแตมป์ เอกสารราชการ เป็นต้น

ดังนั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ จะถือเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การปลอมแปลงและทุจริตไปได้เลย ทั้งในภาคเอกชน(ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้)และรัฐบาล(ที่บางหน่วยงานก็ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้)

โดยในภาคเอกชนนั้นพบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น พินัยกรรม เอกสารสัญญาซื้อขาย/กู้ยืม รวมไปถึงผลงานศิลปะ การ์ดสะสม ของขลัง ฯลฯ ที่่สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อจำแนกจากของปลอมได้โดยง่ายอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นไปในตัวด้วย

โครงการนี้สามารถผลิตกระดาษที่เฉพาะบุคคลโดยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ จึงเป็นการลดช่องว่างความเสียหายทางธุรกิจ เช่นการป้องกันพินัยกรรมจนทำให้ทรัพย์สมบัติกลายเป็นของคนอื่น ไม่ก็ปลอมแปลงงานศิลปะไปหลอกขายแก่ผู้อื่น ซึ่งตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไปได้เลย

เริ่มการศึกษาโดยใช้วิศวกรรมย้อนรอยย้อนธนบัตร สลากกินแบ่ง และ ผลิตภัณฑ์กันปลอมที่มีอยู่แล้วมาศึกษาคุณสมบัติการกันปลอมแปลงเพื่อต่อยอดพัฒนาให้กลายเป็นกระดาษกันปลอมส่วนบุคคลในแบบของผมเองที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากระดาษกันปลอมที่มีอยู่แต่เดิม

โดยจะมีทั้งหมด 6 คุณสมบัติหลักที่จะต้องพัฒนาดังนี้

1.ใช้กระดาษจำเพาะที่ตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจธนบัตรปลอม

2.ผลิตด้ายที่มีความจำเพาะโดยมีสองสีในเส้นเดียวกันและจะเปลี่ยนสีตามคลื่นแสงที่ตกกระทบ, เส้นใยล่องหน ,เส้นใยที่มองเห็น และ เส้นใยเรืองแสง รวมเส้นใย4แบบเพื่อความซับซ้อนในการเลียนแบบกระดาษ

3.สร้างลายน้ำในช่วงการผลิตกระดาษด้วยหลักการความหนาบางไม่เท่ากันของกระดาษเพื่อป้องกันการปลอมแปลงให้ยากขึ้นกว่าเดิม

4.ระหว่างกระบวนการผลิตจะแทรกเส้นใยสังเคราะห์ที่ศึกษาทำเป็นในรูปทรงต่างๆเพื่อเป็นตราประทับล่องหนที่จะไม่สามารถปลอมแปลงได้หากไม่มีแม่พิมพ์จำเพาะเช่นเดียวกับลายน้ำ

5.มีความสามารถในการกันไฟลาม กันน้ำ และมีความทนทานที่สูงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อถนอมกระดาษที่มีความสำคัญเหล่านี้

6.กระดาษจะสามารถตรวจจับการแก้ไขตัวหนังสือได้ด้วยคุณสมบัติของindicatorต่างชนิดกันที่นำมาเคลือบกระดาษไว้และจะทำปฎิกิริยากับสารเคมีที่ใช้ปลอมแปลงเนื้อหาในกระดาษทันที

และด้วยความงดงาม สมบูรณ์แบบ และ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อโลกใบนี้ผมจึงตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าเฟรย่าตามชื่อเทพีแห่งความงดงาม