Smart Home ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว kidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา ตราชู, ธนภูมิ บุญจิตธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญนิภา สดสวย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใด ๆ ก็ตามล้วนทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น และเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าระบบอินเตอร์เนตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ทุกคนล้วนต้องมีบ้านเป็นที่พักอาศัย

ดังนั้น บ้านจึงเป็นพักพิง และเก็บรักษาทรัพย์สินเอาไว้ ยามที่เราทำงานเลิกค่ำ ไม่ว่าจะเป็นเพราะงานเร่งรีบ หรือเป็นเพราะการจราจรที่ติดขัด เราก็ต้องการให้บ้านของเราสว่างไสว รวมถึงในเวลาเช้า เราอาจรีบเร่งออกจากบ้านจนบ่อยครั้งที่เราลืมปิดไฟ

สมาร์ทโฮม (Smart home) หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคนยุคใหม่ ที่นิยมความทันสมัยและความสะดวกสบายเป็นหลัก เพราะบ้านหรือคอนโดในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่ ‘ที่อยู่’ ใช้หลับนอนธรรมดา แต่ต้องเป็น ‘ที่อาศัย’ ซึ่งตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วย

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากเราสามารถเปิดปิดไฟจากที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ เมื่อเราเชื่อมต่อระบบไฟบ้านเข้ากับชุดควบคุมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidsbright กับระบบอินเตอร์เนต บนสมาร์ทโฟนของเรา เราก็จะสามารถควบคุมระบบเปิด - ปิด ไฟ ภายในบ้านของเราได้

ดังนั้น จึงคิดค้นชุดควบคุมของวงจรอัจฉริยะ Kidsbright กับระบบอินเตอร์เนต บนสมาร์ทโฟนของเรา เราก็จะสามารถควบคุมระบบเปิด - ปิด ไฟ ภายในบ้าน เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการเปิด - ปิด ไฟในบ้าน จากที่ไกล ๆ เราจะสั่งการด้วยแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเรา รวมทั้งยังสามารถเปิด – ปิดไฟจากการเคลื่อนไหว และสามารถตรวจจับควันไฟได้ด้วย