การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนสำหรับทาขนมปังจากจิ้งหรีดทองแดง(Acheta domesticus)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธารา จันทร์เเก้ว, ภูริทัต โชติทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ ทองรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีการนำจิ้งหรีดสายพันธ์ทองแดงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน โดยจะนำจิ้งหรีดมาทำการต้ม อบ คั่ว แล้วบดละเอียดจนได้เป็นผงโปรตีนจากจิ้งหรีด หลังจากนั้นนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปังโดยการผสมดาร์คช็อคโกแลตทำเป็นครีมข้น เติมความหวานด้วยน้ำตาลจากหล่อฮั่งก๊วย แล้วนำไปตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธี.......... สุดท้ายทำการนำเสนอเป็นอินโฟรกราฟฟิกเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์