เครื่องควบคุมและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศระบบ IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมชัย ไผ่จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ ผาสุขรูป

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องควบคุมและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศระบบ IoT มีจุดประสงค์เพื่อนำไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานตามบ้าน, สำนักงาน และสถานที่ราชการ ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก สามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องปรับอากาศตัวไหนทำงานอยู่, ตรวจสอบความความสกปรก, ระดับน้ำยา, คอมเพรสเซอร์ และปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยดูผ่าน Application และที่ตัวสิ่งประดิษฐ์ ทำให้ผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการสามารถวางแผนในการประหยัดพลังงานได้ถูก เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ่มค่า และในกรณีที่เครื่องปรับอากาศไม่เย็นสาเหตุมาจาก ความสกปรกหรือน้ำยารั่ว จะมีการแจ้งเตือนผ่านLINE อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศผ่าน Application ซึ่งมีประโยชน์ เช่น ในกรณีที่เราลืมปิดเครื่องปรับอากาศที่ทำงาน ขณะที่ออกมาแล้ว เราสามารถสั่งปิดผ่าน Application ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่ทำงาน หรือในกรณีสถานที่ราชการที่ต้องการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลา เราสามารถนำสิ่งประดิษฐ์นี้มาควบคุมได้อีกด้วย