การตรวจจับความร้อนที่ก่อให้เกิดหมอกควัน PM.2.5 ด้วยอากาศยานไร้คนขับสุดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญชรัสมิ์ น้อยประเสริฐ, ฐิติพร ปันวิชัย, พนธกร สุริยจันทราทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฆฤณพิสิฎฐ์ เขมอัครเจตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานการณ์ปัจจุบันปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ทั้งในภาคเหนือและเมืองหลวงของประเทศไทยและต่างประเทศเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบเผาในพื้นที่โล่งหรือบริเวณบ้านเรือน และการเกิดไฟป่า โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์คือ สร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมการตรวจจับการเผาด้วยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ที่สามารถนำไปขยายประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบเผาได้ทั้งในบริเวณบ้าน ชายป่าและที่รกร้าง ในการบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาต่อไปได้ โดยทีมพัฒนาได้เริ่มจากการประกอบตัวอากาศยานไร้คนขับและระบบ ทั้งแผงบอร์ด ตัวจับภาพและตัวจับความร้อน เข้าด้วยกันเมื่อประกอบสำเร็จแล้ว ทำการบินและทดสอบกับกองไฟจำลองที่ทางผู้จัดทำโครงงานได้เตรียมไว้ แล้วบันทึกผลการทดลองต่อไป ผลการทดลอง (ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากการทดลองยังไม่บรรลุผลสำเร็จ)