การพัฒนาเจลสมุนไพรลดไข้จากลูกสำรองและน้ำมันไพล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิกานต์ แสงใส, ศรัญญารัตน์ โสสะดา, พรรณพนัช สุทะนัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภรณ์ ยะคำแจ้, รพีพัฒน์ ลาดศรีทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการพัฒนาเจลสมุนไพรลดไข้โดยการนำเนื้อของลูกสำรอง(Scaphium scaphigerum (G. Don) Guib & Planch.) มาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำเป็นเนื้อเจล เนื่องจากเนื้อของลูกสำรองมีคุณสมบัติเป็นเจล และมีฤทธิ์เป็นยาเย็น แก้อักเสบได้ โดยนำมาผสมกับสารก่อเจลอีกสามชนิดเพื่อเพิ่มความเหนียว คือ คาราจีแนน HPMC (Hydroxypropyl methylcellulose) และ carbopol พบว่าความเข้มข้นของสารก่อเจลที่เหมาะสมที่สุด คือ เนื้อสำรอง 2% คาราจีแนน 1% HPMC 3% และ carbopol 2% และเมื่อนำไปทดสอบความสามารถในการระบายความร้อนโดยการนำไปแปะกับแผ่นฮีตเตอร์ที่ต่อกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเปรียบเทียบกับเจลตลาด พบว่า เจลสมุนไพรลดไข้ที่พัฒนาขึ้น สามารถทำให้อุณหภูมิของฮีตเตอร์เย็นลงได้มากกว่าเจลตลาด 1.58 เท่า แต่อายุการใช้งานยังสั้น(ประมาณ 2 สัปดาห์) เมื่อเทียบกับเจลตลาด

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้เลือกพัฒนาเจลสมุนไพรลดไข้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดไข้ แก้ปวดเมื่อย และสามารถใช้งานให้นานยิ่งขึ้น ต้นทุนต่ำ ระบายความร้อนได้ดี โดยการเลือกเจลที่มีส่วนผสมจากน้ำมันไพล เนื่องจากมีฤทธิ์แก้ปวดเมื่อย มาเป็นส่วนผสมในเจล และนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสำรวจความพึงพอใจเพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน