เครื่องวัดค่าน้ำหนักส่วนสูง และคำนวณค่าBMIอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิภัสสร์ บุญตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เครื่องวัดค่าน้ำหนักส่วนสูง และคำนวณค่าBMIอัตนโนมัติ เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและการใช้งานของLode cell aduino sensor untrasonic เป็นการหาค่าน้ำหนักส่วนสูง และคำนวณค่าBMIอัตโนมัติ วิธีใช้งานคือขึ้นไปยืนบนเครื่อง ผลที่ได้โดยการวัดส่วนสูงจะใช้ sensor untrasonic ต่อเข้ากับaduino เพื่อทำการเขียนโปรแกรมควบคุมการตรวดจับและวัดความสูงออกมาเป็นตัวเลข ในการวัดน้ำหนังจะใช้Lode cell ต่อเข้ากับhx711ซึ่งเป็นตัวขยายสัญญาณเพื่อเชื่อมเข้าสู่aduinoในการเขียนโปรแกรมรับค่าและแสดงค่าน้ำหนักที่วัดได้ ค่าน้ำหนักและส่วนสูง aduino จะทำหน้าที่หาค่า BMI ตามข้อมูลที่ลงไว้ การแสดงผล จะแสดงผลที่หน้าจอLED ประกอบไปด้วย ค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และค่าBMI ลักษณะของตัวเครื่องจะนำเอา sensor untrasonic มาติดไว้ด้านบนเพื่อวัดความสูง โดยจะทำเสาสูงจากพื้นประมาณ2เมตร Lode cell จะประกอบเขากับแผ่นเหล็กให้สามารถเหยียบจะนำไปประกอบกับเสาโดยวางไว้ด้านล่างเพื่อให้สามารถเหยียบได้สะดวก มีจุดประสงค์ให้สามารถใช้ได้ในโรงเรียน สามารถสร้างได้ในราคาถูก