ลดสารคาเฟอีนในร่างกายจากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์ธิดา วรวัฒน์, ภาวิชญ์ ช้อนทอง, ธิตาภัคร ร่มโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรี ช้อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจุบันในสังคมเรามีการกินกาแฟเป็นจำนวนมากทุกสายงานและแทบจะทุกอาชีพ กาแฟที่เรากินในปัจจุบันมีสารคาเฟอีนอยู่เป็นจำนวนมาก สารคาเฟอีนที่รับประทานเข้าไปถึงมันจะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าแต่มันก็มีข้อเสียอยู่มากทั้งทำให้การทำงานของหัวใจเต้นผิดปกติ เราจึงคิดที่จะทำกาแฟจากถั่วเหลืองขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการกินสารคาเฟอีนจากเมล็ดกาแฟโดยตรง ที่เราเลือกนำถั่วเหลืองมาทำเพราะว่าหลังจากที่เราคั่วถั่วเหลืองเสร็จถั่วเหลืองจะมีสีและกลิ่นที่ใกล้เคียงกับกาแฟ และยังมีโปรตีนอยู่มากทำให้อิ่มท้องอีกด้วย