การพัฒนาเทคนิคคัดกรองการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยด้วยการใช้การประมวลผลการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชนก เซียวศิริกุล, พงศกร แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรคติดเชื้อทางผิวหนังยังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ตั้งแต่อาการไม่รุนแรงเช่น สิวอักเสบบนใบหน้าไปจนถึงรุนแรงแผลอักเสบตามผิวหนังและมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เชื้อที่ก่อให้เกิดสิว หนอง หรือฝีตามผิวหนังมักมาจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม การรักษาด้วยสารต้านจุลชีพแผนปัจจุบันมีทั้งยาทาแผลและยากินโดยส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประ

เทศการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คัดกรองคัดกรองสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning ทำนายน้ำมันหอมระเหยจำนวน 15ชนิดที่สกัดจากพืชสมุนไพรหาได้ง่ายในประเทศจากลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมของน้ำมันหอมระเหย และจัดกลุ่มเปรียบเทียบความแม่นยำกับการทดสอบฆ่าเชื้อจุลชีพในห้องปฎิบัติการ ผลที่ได้จากการศึกษาจะทำให้การคัดกรองการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยมีความสะดวกใช้ตัวอย่างน้อย และมีราคาถูก