ฟู้ดวิลเลจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิทย์ แก้วบุญเรือง, ก้องกิจ สาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ญ มะโนน้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟู๊ตวินเลจเป็น Application สำหรับส่งอาหารในหมู่บ้าน ที่จะเข้ามาช่วยให้ชุมชนบ้านจัดสรรค์มีรายได้

ฟู๊ตวินเลจ จะเข้ามาช่วยในส่วนของการแสดงเมนูอาหาร การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้สะดวกยิ่งขึ้น