สีสกัดจากกระเจี๊ยบแดง อัญชัน และ ขมิ้นชัน เพื่อใช้ในการทำผ้าบาติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นฝน น้อมแนบ, วรรณพรรธน์ จันทรมงคล, วริศรา วิเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติมา รุจิเลขาสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจึงจะสกัดสีจากกระเจี๊ยบแดง อัญชันขมิ้นชัน และ เปรียบเทียบ

กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดของสีที่ได้จากกระเจี๊ยบแดง อัญชัน ขมิ้นชันเพื่อให้ได้สีที่สกัดจากธรรมชาติและทราบการบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดของสีที่สกัดได้และเพื่อให้ได้สีที่ปลอดภัย