การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือ หยวกกล้วย และใบฝรั่ง ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยากร คุ้มตะบุตร, อดิชาติ ช่วยยก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะจิตร แสงคงเรือง, ชนกชนม์ ชนะสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ศึกษาสารสกัดจากใบสาบเสือ ใบฝรั่ง หยวกกล้วย