การพัฒนาแผ่นกันเสียงจากเส้นใยมูลช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดาทิพย์ เสาทอง, ขวัญจิรา เสียงล้ำ, ทักษอร วงศ์คง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, อำภา พันธ์แจ้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชุมชนของผู้พัฒนาโครงงานเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง ทำให้มีมูลช้างเป็นจำนวนมาก ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำมูลช้างมาปรับสภาพให้เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแผ่นกันเสียงจากเส้นใยมูลช้าง