ฐานกล้องตามดาวแบบศูนย์สูตรสำหรับกล้อง DSLR/Mirrorless

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์คณิน พลพินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญส่ง เห็นงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการออกแบบและสร้างฐานกล้องตามดาวในระบบศูนย์สูตรสำหรับกล้อง DSLR/Mirrorless มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างฐานกล้องตามดาวแบบศูนย์สูตรที่ใช้สำหรับกล้อง DSLR หรือ กล้อง Mirrorless โดยเฉพาะ เนื่องจากฐานกล้องตามดาวแบบศูนย์สูตรที่ใช้สำหรับกล้องโทรทรรศน์มีขนาดที่ใหญ่ และมีน้ำหนักมากทำให้ไม่สะดวกต่อการขนย้าย นอกจากนี้ยังมีราคาที่สูงและเข้าถึงได้ยากจากนักถ่ายภาพทางดาราศาสตร์มือสมัครเล่น โดยใช้อาร์ดุยโนบอร์ดเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมความเร็วในการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ในการหมุนแกนไรต์แอสเซนชันและเดคลิเนชัน ผ่านการทดเฟืองตัวหนอนตามการควบคุมของผู้ใช้งานผ่านตัวควบคุม

จากการศึกษาและทดลองสร้างชิ้นงาน สเต็ปเปอร์มอเตอร์แกนไรต์แอสเซนชันสามารถหมุนตามดาวได้ด้วยความเร็วเชิงมุมที่ถูกต้อง แกนเดคลิเนชันไม่เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อไม่ได้มีการขยับก้านควบคุมและสามารถปรับตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ทั้งสองแกนสามารถที่จะเปลี่ยนความเร็วได้ 3 ระดับ คือ 2X , 4X , 8X , 16X , 32X , และ Slew mode (Slew mode คือความเร็วสูงสุดของการหมุนคือ 20 องศาต่อวินาที)

คำสำคัญ : ฐานกล้องตามดาวในระบบศูนย์สูตร , อาร์ดุยโนบอร์ด , สเต็ปเปอร์มอเตอร์