โปรแกรมคาร์ดิโอสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ สีหามาตย์, ณัฐชนน รอดเกิด, ศุภวัฒน์ วันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวิตตา ทองลอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายเป็นกิจวัตรเป็นของใครหลายๆคนเพื่อจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและรักษาสมรรถภาพร่างกายไว้ให้แข็งแรงแต่เวลาเกิดเหตุป่วยติดเตียงนานๆทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายได้ ข้าพเจ้าจึงได้คิดวิธีที่จะออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ป่วยที่อยู่บนเตียงนานให้สมรรถภาพร่างกายไม่ถดถอยและไม่รู้สึกน่าเบื่อ โดยการออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอโดยพายเรืออยู่กับที่และเชื่อมต่อกับเกมบนหน้าจอเพื่อไม่ให้รู้สึกน่าเบื่อ วิธีการทำคือนำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชุดอุปกรณ์พายเรืออยู่กับที่มาเชื่อมต่อแบบกับเกมพายเรือ Simulator (ยังไม่ได้เขียนขึ้น)โดยการใช้ ANT+ เซนเซอร์ไร้สายเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับเกมบนทีวีหรือคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์จะจำลองการพายเรือคล้ายพายเรือจริงโดยมีการพายด้วยมือสองข้างพร้อมๆกันมีที่ยึดที่เท้าและที่ก้นสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังได้สามารถยึดติดกับเตียงและสามารถถอดออกได้ ส่วนโปรแกรมเกมจะเป็นประเภท Simulator ทำให้ผู้ออกกำลังกายได้รู้สึกเหมือนพายเรือในแม่น้ำจริงๆจะจำลองภูมิประเทศแม่น้ำภูเขาและเส้นทางต่างๆและออกแบบให้มีหลายแมพเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ