การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลผสมสารสกัดจากชะเอมเทศ ใบฝรั่ง และกระเทียม ต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัตถณัฎฐ์ มหาชัยพงศ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดบาดแผลเล็กหรือใหญ่ ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อ แต่ถ้าหนักขึ้นกว่านั้นอาจติดเชื้อในกระแสเลือดได้ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาบาดแผลให้ถูกวิธี สะอาด ปลอดเชื้อโรค โดยการไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ และในระหว่างการรักษา “แผ่นปิดแผล” ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการช่วยปกปิดบาดแผลให้หายเร็วขึ้น แต่แผ่นปิดแผลส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาดมักเป็นแผ่นปิดแผลที่มีลักษณะเป็น passive wound dressing คือมีหน้าที่ปกป้องบาดแผลจากการกระทบกระแทก ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้า-ออกจากบาดแผลเท่านั้น แต่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการเร่งการหายของบาดแผล ทางผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะผลิตวัสดุปิดแผลไฮโดรเจล ซึ่งไฮโดรเจลมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว ป้องกันการสูญเสียน้ำของบาดแผล แต่ไฮโดรเจลไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโดของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณบาดแผลได้ งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาแนวทางในการเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุปิดแผลไฮโดรเจลให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร ได้แก่ ชะเอมเทศ ใบฝรั่ง และกระเทียม โดยผลิตแผ่นไฮโดร

เจลจากแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด เจลาติน และกลีเซอรอล ในอัตราส่วนต่างๆ และนำสารสกัดจากชะเอมเทศ ใบฝรั่ง และกระเทียม มาทดสอบกับแบคทีเรีย Staphylococcus aureus. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว จากนั้นจึงนำไปพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชะเอมเทศ ใบฝรั่ง และกระเทียม เพื่อใช้ในการรักษาแผลอักเสบต่อไป