เวชภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นสกัดใบบัวบกจากจังหวัดชุมพรเพื่อรักษาแผลไฟไหม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี บุญพิพัฒน์, อสมา จันทน์ไพรสณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เวชภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นสกัดใบบัวบกจากจังหวัดชุมพรเพื่อรักษาแผลไฟไหม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสารจากใบบัวบกจากจังหวัดชุมพรเป็นเวชภัณฑ์นาโนอิมัลชั่น ทำการสกัดสกัดใบบัวบกจากจังหวัดชุมพร นำไปทำนาโนอิมัลชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังได้ลึกขึ้นลึกขึ้น