เรื่องการพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังด้วยระบบทดแรงของเฟือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวุฒิ อยู่พ่วง, พงศ์สิทธิ์ อินทรจงใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลมะขามสูง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์