การพัฒนาแผ่นแปะเจลลดไข้จากสารสกัดว่านหางจระเข้ เครือหมาน้อย บัวหลวง และน้ำมันตะไคร้หอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชมณภัสร์ เงินแก้ว, บัณฑิตา กุดยาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจลลดไข้ ” เป็นเภสัชภัณฑ์เจล ใช้เป็นยาทางผิวหนัง ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะสวยงามใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพช่วยทางการรักษาที่ดี จากการสำรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์เจลลดไข้ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนี้ ผลิตขึ้นจากพอร์ลิเมอร์ซึ่งเป็นสารก่อเจลสังเคราะห์ มีการผสมเมนทอลเพื่อเป็นสารให้ความเย็นแก่ผิวหนังซึ่งจะไปกระตุ้นประสาทในส่วนของตัวรับความเย็น( cold receptor) โดยตรง จึงมีผลต่อการรับรู้อุณหภูมิที่ปลายประสาท ทำให้ผิวหนังรู้สึกเย็นโดยไม่ได้เกิดจากการระเหยแล้วพาความร้อนออกไปจากผิวหนัง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยัง ไม่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบและมีราคาค่อนข้างแพง (มนตรี ถนอมเกียรติ,2535.) ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของพืชสมุนไพรหลายชนิด ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น และทีมวิจัย สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย พบว่ามีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่ใช้ลดไข้ได้ แต่มักอยู่ในรูปแบบของยารับประทาน ดังนั้นทีมวิจัยจึงคัดเลือกพืช สมุนไพรไทยที่น่าสนใจ หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีราคาไม่แพงและใช้ได้ ปลอดภัย มาสกัดด้วยกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยากเพี่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยและ สารก่อเจลจากธรรมชาติ เพื่อพัฒนาแผ่นแปะเจลลดไข้โดยใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติลดอุณหภูมิทางผิวหนัง เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก ภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการนำพืชสมุนไพรหลายชนิดมาใช้ประโยชน์กันตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติด้านยา โดยศึกษาถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาไปพร้อมๆกับ การศึกษาความปลอดภัยของการใช้สมุนไพร ทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้คัดเลือก สารก่อเจลจากธรรมชาติ คือว่านหางจระเข้ ซึ่งสามารถใช้แทนพอลิเมอร์ ที่เป็นสารก่อเจลสังเคราะห์ โดยว่านหางจระเข้นี้มีสรรพคุณทางยาและมีคุณสมบัติในการพัฒนาเจล ส่วนที่ใช้เป็นวุ้นจากใบ ซึ่งมีสาระสำคัญคือGlycoprotein เครือหมาน้อยส่วนที่ใช้ คือส่วน ใบ ซึ่งใบของเครือหมาน้อย มีสารสำคัญคือ เพคติน มีวิธีการใช้แบบพื้นบ้าน คือ ขยี้ใบเครือหมาน้อยให้เป็นวุ้น แล้วนำมาทำสารก่อเจลจากธรรมชาติ(พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร,2552) เช่นเดียวกับว่านหางจระเข้ น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและทำให้ผ่อนคลาย แต่ข้อจำกัดของน้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์คือไม่สามารถใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ได้ (รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2554.) จากงานวิจัยข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาสรรพคุณของบัวหลวงและน้ำมันตะไคร้หอม โดยที่ทางผู้จัดทำได้เพิ่มสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงซึ่งสามารถแก้ไข้และลดอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม และน้ำมันตะไคร้หอมซึ่งไม่มีอันตรายสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย (OliverGrundmann,BPharm,ms,PHD, 2012. ) จึงมีประสิทธิภาพดีกว่า ในการพัฒนาเป็นแผ่นแปะเจลลดไข้ที่ปลอดภัยและใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย