ผลของไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของ Red oaks ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโพนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยวรรธน์ ทิพย์สง, อภิษฐา ศรีหมุดกุล, พรป​วี​ณ์​ แหวนเพ็ชร​์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิ่นอนงค์ แสงมณี, อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลของไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของ Red oaks ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโพนิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารละลายไคโตซานที่เป็นอาหารเสริมสำหรับพืชโดยวิธีการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสกัดจากเปลือกหอยเชอรี่เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกข้าวมักประสบปัญหาการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของหอยเชอรี่เป็นจำนวนมาก โครงงานนี้จึงทำการศึกษาประโยชน์ของเปลือกหอยเชอรี่ โดยมีงานวิจัยระบุว่าเปลือกหอยเชอรี่มีสารไคตินและสารไคโตซานเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับพืช พืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้มากขึ้น เนื่องจากไคโตซานสามารถยึดธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วค่อย ๆ ปลดปล่อยสารเหล่านี้แก่พืช สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้แก่พืชป้องกันแมลงศัตรูพืช สร้างสารในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งช่วยในเรื่องการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต ทางคณะผู้จัดทำจึงนำเปลือกหอยเชอรี่มาสกัดด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4% และไฮโดรคลอริก 4% จนได้ไคตินออกมาจากนั้นนำไปสกัดด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 40% จนได้สารสกัดที่เหมาะสมบดให้ละเอียดและนำไคโตซานที่ได้ ไปเปลี่ยนเป็นสารละลายไคโตซาน แล้วนำไปผสมกับสารละลายธาตุอาหาร A และB จะได้ปุ๋ยน้ำผสมสารละลายไคโตซานตามที่ต้องการ จากนั้นนำไปปลูก Red oaks ด้วยวิธีไฮโดรโพนิกส์ เพื่อศึกษาว่าสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่สามารถช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบของ Red oaks ได้จริงโดยสังเกตการเจริญเติบโตของ Red oaks ที่ปลูกแบบวิธีไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้ปุ๋ยน้ำผสมสารละลายไคโตซาน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของ Red oaks ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโพนิกส์แบบปกติ โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเปลือกของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นปัญหาทางการเกษตร มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรแทน