การเพิ่มประสิทธิภาพถ่านชีวมวลจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รักกันต์ คงชีพ, จิรนันท์ สุดใจ, จีน่า เต้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ปัญญานุกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำจัดเปลือกผลไม้แบบผิดวิธีทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจึงมีการคิดค้นสิ่งที่จะนำเปลือกผลไม้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรผู้พัฒนาได้มีการคิดค้นการทำถ่านชีวมวลจากเปลือกผลไม้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์ที่เป็นปัญหาขยะอันดับต้นๆของประเทศและให้ผู้คนได้ใช้ถ่านที่ทำมาจากธรรมชาติปราศจากจากสารเคมีทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงที่ทำให้จุดไฟได้ง่ายแต่ร้อนนานมีควันน้อยปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและราคาถูก

ซึ่งในตอนแรกเราต้องการให้ถ่านมีควันน้อย ติดไฟได้นานเราจึงต้องอัดถ่านให้แน่นแต่เมื่อเราอัดแน่นการจุดไฟก็ติดยากขึ้นดังนั้นเราจึงได้หาจุดสมดุลของถ่านที่ทำให้ถ่านติดไฟง่ายควันน้อยติดนานแต่ยังคงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน