เครื่องกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเเยกย่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศพัศ ทัศคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษิณ พ่วงพี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนำเเนวคิดกระบวนการเเปรสภาพของขยะมูลฝอยประเภทที่ 3 คือ การย่อยเเละคัดเเยกเบื้องต้น เพื่อให้ได้ขนาด RDF 200-300 มิลลิเมตร ซึ่งเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเเยกย่อยนั้น มีองค์ประกอบหลัก ได้เเก่ เครื่องเเยกโลหะ ที่จะใช้ในการกรองโลหะออกจากขยะมูลฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการย่อยเเละนำโลหะที่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้นขยะจะมาถูกย่อยในขั้นตอนสุดท้ายด้วยเครื่องย่อยอย่างละเอียดที่จะย่อยขยะมูลฝอย ให้ได้เป็นเศษขยะที่มีขนาดเล็กลง ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นเศษขยะที่ไม่มีโลหะเจือปน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเเละพร้อมผ่านกระบวนการทางชีวภาพ ส่วนโลหะที่ถูกเเยกออกมานั้นก็สามารถนำมาหลอมเพื่อนำไปใช้งานใหม่ได้