รถเข็นไฟฟ้าอัจริยะควบคุมด้วยใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ชัย ไทยทรง, คณิณ ชมวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะควบคุมด้วยใบหน้าเพื่อ แก้ปัญหาการไม่มีระบบการควบคุมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถใช้จอยสติ๊กควบคุม ทําการทดลองโดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python ใน Visual studio code โดยมีไลบรารี่ Opencv และ Mediapipe ร่วมกันเพื่อจับภาพเรียลไทม์จากกล้อง webcam แล้ววิเคราะห์การ หันของใบหน้าด้วยการสร้างจุดต่างๆขององค์ประกอบหน้าอย่างรวดเร็วแล้วส่งให้บอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 และ ภาษา C++ ใน Arduino IDE ในการควบคุมและสั่งการบอร์ด Arduino เพื่อให้บังคับมอเตอร์ผ่าน hub motor controller รถเข็นไฟฟ้าที่ประดิษฐ์นี้ เป็นรถเข็นสี่ล้อที่ใช้สองล้อหลังเป็นฮับมอเตอร์ซึ่งให้พลังงานโดย แบตเตอรี่ ขนาด 10 แอมแปร์-ชั่วโมง แรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลต์ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ เดินหน้า หมุนซ้ายหมุนขวา หยุดอยู่กับที่ โดยบังคับด้วยการ ก้มหน้า หันซ้าย หันขวา มองตรง ทั้งนี้รถเข็นนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมและสะดวกสบายที่สุดกับผู้ใช้น้ําหนักมากถึง 90 กก. การทดสอบการใช้งานในผู้ที่น้ําหนัก 67.5 พบว่ามีความเร็ว 2.94 กิโลเมตร/ชั่วโมง และทดสอบความแม่นยําในการสั่งการเฉลี่ย ถึงร้อยละ 98.75 ซึ่งมีความแม่นยําสูง จากผลทดสอบทั้งสองนี้พบว่ารถเข็นไฟฟ้าบังคับด้วยใบหน้านี้มีความเร็วในระดับ มาตรฐานเดียวกับรถเข็นไฟฟ้าทั่วไปในตลาดและมีความแม่นยําในการควบคุม และ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยโดยใช้ระบบเซนเซอร์กันชนเมื่อรถเข็นเจอสิ่งกีดขวางต่างๆด้วยเซนเซอร์ ultrasonic ดังนั้นสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเสื่อมโครงงานนี้ได้สร้างทางเลือกในการบังคับรถเข็น ไฟฟ้าด้วยการควบคุมด้วยใบหน้า และ มอบอิสระเสรีในการเคลื่อนไหวความสะดวกสบายในการประกอบชีวิตประจําวันต่างๆและลดภาระของผู้ดูแล