โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบขี้เหล็กกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิรัตน์ ฤทธิ์ลือชัย, พัชรี ชำนาญบึงแก, พรพิมล บุตรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ธร อินทศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบขี้เหล็กสามารถนำไปกำจัดปลวกได้เจริง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ไม่เกิดอัตรายต่อมนุษย์ เพราะปลวกเป็นปัญหาที่เจอได้อย่างทั่วไปในทุกบ้าน