ถังดักเเละดูดซับไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรปภาดา พวงเพชร, สุพิชญา พรรณราช, วิภาวี โพนปลัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลายบ้านอาจเคยประสบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และเกิดปัญหาท่อส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักนี้ อาจมีที่มาคือการไม่ติดตั้ง ถัง/บ่อดักไขมันในบ้าน เพราะเมื่อท่อน้ำปล่อยน้ำเสียออกไป ทั้งเศษอาหารและคราบไขมันต่างๆ จะตกค้างอยู่ในท่อ ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำที่เน่าเสีย เพราะคราบไขมันที่พอกขึ้นคลุมตัวเหนือผิวน้ำ และกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค อีกทั้ง การปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านถังดักไขมันยังผิดกฎหมายและยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย

เหตุผลที่ควรมีถังดักไขมันภายในบ้านก็เพราะว่ามีประโยชน์ช่วยดักจับไขมันไม่ให้อุดตัดท่อน้ำทิ้งตามด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาช่วนดูดซับไขมันแล้วยังช่วยในเรื่องของการป้องกันของแหล่งสะสมโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้งและกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากน้ำที่น้ำเสียจากเศษอาหารรวมถึงไขมันจากการทำอาหารที่ตกค้างภายในท่อเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้ามาจุดต่าง ๆ ของท่อระบายน้ำภายในบ้านได้ดีอีกด้วย