อุปกรณ์ป้องกันการเป็นเอ็นข้อมืออักเสบของชาวสวนยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซูลฟา สือรี, นัสมี วาเงาะ, อนัส รัมภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาอีเสาะ โตะโยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การทำงานของมือที่ผิดความสมดุลต่อร่างกายและทำงานในท่าเดิมซ้ำๆ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเพิ่มความดันในอุโมงค์ข้อมือและทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการทำงานและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน มีปัญหาในการทำกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ มีอาการเจ็บปวด

ไม่สบายใจที่มือบกพร่อง มีความวิตกกังวลต่อการทำงาน ดังนั่นบุคลากรทางสุขภาพ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูการอักเสบ เพื่อที่จะสามารถป้องกันการเกิดและ

ลดระดับความรุนแรงของการอักเสบนี้ได้ หรือโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

( Carpal tunnel syndrome )