วัสดุห่ออาหารห่ออาหารรับประทานได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนากร คงลิขิต, ภัทรนิธิ์ จิโรภาส, รพีพล จุฑาพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุห่ออาหารรับประทานได้รับแนวคิดมาจากเทคนิคการทำอาหารชนิดนึงซึ่งมีชื่อว่าSpherification โดยจะนำเทคนิคนี้มาทำให้เป็นแผ่นเพื่อใช้ห่ออาหารเนื่องจากตัวเยื่อนี้สามารถทนความร้อนได้ในระดับนึงและสามารถรับประทานได้จึงทำให้ปลอดภัยเรื่องสารตกค้างและสามารถลดขยะพลาสติกได้อีกด้วย